+ 84 931911345
green@theparklasvegas.com

Dự án

Trees in House
Đà Nẵng, Việt Nam
Nhà Chong Chóng - Đà Nẵng
Đà Nẵng, Việt Nam
"Văn phòng nét quê"
Đà Nẵng, Việt Nam
Trees in House

Địa điểm: Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Quy mô: 450 m2

Tình trạng: Đã hoàn thành 2017

Hình ảnh: Khuestelo

Nhà Chong Chóng - Đà Nẵng

Địa điểm: Khu đô thị FPT, Đà Nẵng

Diện tích đất: 500 m2

Quy mô: 200 m2

Tình trạng: Thiết kế ý tưởng Kiến Trúc

Hình ảnh: ALPES

"Văn phòng nét quê"

Địa điểm: Sơn Trà, Đà Nẵng

Quy mô: 350 m2

Tình trạng: Hoàn thành 2017

Hình ảnh: Hiroyuki Oki